Main tank of Tiger Aces the Pzkpfw VI Tiger I german tank
Main tank of Tiger Aces - the Pzkpfw VI Tiger I german tank Source

A Tigris Ászok listája: Michael Wittmann és Minden Német Páncélos Ász!

6 mins read

Ez a post más nyelven is olvasható: English (Angol) Deutsch (Német) nyelven

A Panzerkapfwagen VI Tiger I harckocsi, a második világháború legfélelmetesebb és legikonikusabb páncélozott járműve, a német mérnöki és katonai hatalom szimbólumává vált

A számos harckocsiparancsnok közül, aki ezeket az impozáns harci gépeket irányította, néhányan igazi ászokként tűntek ki a második világháború csatamezőin

Bár gyakran Michael Wittmann neve ugrik be azonnal, amikor a Tigris harckocsi-ászokról esik szó, fontos felismerni, hogy nem ő volt a legtöbb pontot elért parancsnok

Ebben a cikkben Wittmann és a Tigris-parancsnokok világába, figyelemre méltó eredményeikbe és az általuk elért hihetetlen gyilkossági arányokba merülünk bele

Main tank of Tiger Aces - the Pzkpfw VI Tiger I german tank<a href="https://yuripasholok.livejournal.com/9182449.html" rel="nofollow"> Source</a>
A Tiger Aces fő harckocsija – a Pzkpfw VI Tiger I német harckocsi Forrás

A Tigris I harckocsi és halálos arzenálja

A Tiger I, vagy Panzerkampfwagen VI Tiger egy nehéz harckocsi volt, amelyet arra terveztek, hogy a csatatéren nagy erőt képviseljen

A 8,8 cm-es (88 mm-es) KwK 36 L/56 löveggel felfegyverkezve kivételes tűzerővel büszkélkedhetett, vastag páncélzata pedig szinte áthatolhatatlanná tette számos szövetséges tankkal szemben

A Tiger I harcászati eredményei is bizonyítják erejét, a figyelemre méltó, 5,74-es becsült veszteség-pusztulási arány, amely 9.850 ellenséges harckocsi megsemmisítését eredményezte, miközben 1.715 Tigert veszített el.

Figyelemre méltó, hogy a Tigris I-es veszteségek száma meghaladta a termelt veszteségeket, mivel az új gépek számításánál figyelembe vették a jelentős javításokon átesett és a harcba visszatérő tankokat is

A Tigris I-es harckocsinak nagy szerepe volt a keleti és nyugati frontok alakításában, ahol jelenléte félelmet keltett az ellenség szívében. Ennek a behemótnak az igazi hősei azonban azok a képzett parancsnokok voltak, akik a benne rejlő lehetőségeket halálos hatásra hasznosították

Main tank of Tiger Aces - the Pzkpfw VI Tiger I german tank<a href="https://d-dayinfo.org/wp-content/uploads/2017/08/michael-wittman.jpg" rel="nofollow"> Source</a>
A Tiger Aces fő harckocsija – a Pzkpfw VI Tiger I német harckocsi Forrás

Tigris tankok ászai: Wittmann, Hans Bölter és mások

 1. Otto Carius – 150 gyilkosság (sPzAbt. 502)
  • Kitüntetések: Tölgyfalevél 1944. 7/27.

  Otto Carius a legnagyobb harckocsiparancsnok, a páncélozott járművek hadviselésének kiválóságának szinonimája. Figyelemre méltó, több mint 150 ellenséges gyilkossági eredményével a II. világháború legjobb Tiger harckocsi-ászai közé tartozik. Az sPzAbt. 502 kötelékében szolgált, a Tiger I-ben páratlan képességeket mutatott, és rendkívüli eredményeiért méltó elismerésben részesült.

 2. Johannes (Hans) Bölter – 139 (valószínűleg 144) (sPzAbt. 502)
  • Kitüntetések: Lovagkereszt 4/16/44, tölgyfalevél 9/10/44.

  Johannes Bölter a német harckocsi-ászok második embere, a Tiger I másik elismert parancsnoka volt. Nagyszámú gyilkossága és a Lovagkereszt és a Tölgyfalevél elismerés tanúsítja, hogy uralta ezt a félelmetes Panzerkampfwagen VI harckocsit.

 3. Michael Wittmann parancsnok – 138 öldöklés (sS.S.PzAbt. 101 Liebstandarte)
  • Kitüntetések: Tölgyfalevél 1/14/44, 1/14/44 Tölgyfalevél kardokkal, 6/25/1944.

  Bár Michael Wittman talán nem a legtöbb pontot elért Tigris tankparancsnok volt, de az egyik leghíresebb marad. Normandiában elért eredményei a Tiger I-es harckocsi legénységével, az S.S.PzAbt. 101 Liebstandarte, valamint számos kitüntetése megszilárdította helyét a történelemben.

 4. Paul Egger – 113 gyilkosság (s SS Pz. Abt. 102)
  • Kitüntetések: Lovagkereszt 4/28/45.

  Paul Egger hozzájárulása a Tiger I örökségéhez a s SS Pz. Abt. 102.

 5. Oberfähnrich Rondorf – 106 lövés (sPzAbt. 503)Oberfähnrich Rondorf lenyűgöző, 106 lövéses rekordja a Tiger I-ben az sPzAbt.503-asütegben. 503-as harckocsizó ász kivételes képességeit mutatja be.
 6. Feldwebel Gaetner (Gartner?) – 103 Kills (sPzAbt. 503)Feldwebel Gaetner jelentős harckocsi-gyilkossági száma, miközben az sPzAbt.503-banszolgált. 503-ban teljesített szolgálatai a Tiger I parancsnoki képességeiről tanúskodnak.
 7. Karl Koener – 100 leütés (sS.S.PzAbt. 503)
  • Kitüntetések: Lovagkereszt 4/29/44.

  Karl Koener Tiger I-es szakértelme, amelyet a Wehrmachtban a Lovagkereszttel ismertek el, bizonyítja a német hadsereg ászaként elért eredményességét.

 8. Albert Kerscher – 100 halálos áldozat (sPzAbt. 502)
  • Kitüntetések: Lovagkereszt 10/23/44.

  Több mint 100 killel a neve mellett, Albert Kerscher tanker teljesítménye a Tiger I-gyel az sPzAbt. 502-es harckocsival szemben a Sherman és T-34-es harckocsik ellen a harctéren elért eredményei sokatmondóak.

 9. Helmut Wendorff – 84 kill (sS.S.Pz Abt. 101)
  • Kitüntetések: Lovagkereszt 2/12/44.

  Helmut Wendorff 84 halálos áldozata az sS.S.Pz Abt. 101-es ütegben szerzett halálos áldozatai a Tiger I.

 10. Eric Litztke – 76 halálos áldozat (sPzAbt. 509)
  • Kitüntetések: Lovagkereszt 10/20/44.

  Eric Litztke lenyűgöző, 76 gyilkossági eredménye a Tiger I-ben, miközben az sPzAbt. 509-ben teljesített szolgálatában, a harckocsizó ász képességeiről tanúskodik.

 11. Wilhelm Knauth – 68 gyilkosság (sPzAbt. 505)
  • Kitüntetések: Lovagkereszt 43/11/14.

  Wilhelm Knauth 68 gyilkossága az sPzAbt. 505-ös üteggel elért gyilkosságai a Tiger I parancsnokságán szerzett képességeit támasztják alá.

 12. Karl Bromann – 66 lövés (sS.S.PzAbt. 503)Karl Bromann 66 lövéssel, mint Tiger tank ász hozzájárulása figyelemre méltó az sS.S.PzAbt. 503soraiban. 503.
 13. Karl Heinz Warmbrunn – 57 Kills, 44 mint lövész (s SS Pz. Abt. 101)Karl Heinz Warmbrunn sokoldalú szerepe a Tiger I-ben, 57 Kills (44 mint lövész), kiemeli a tankhadviselésben való jártasságát.
 14. Heinz Kling – 51 gyilkosság (s SS Pz. Abt. 101)Heinz Kling 51 gyilkossága, miközben az s SS Pz. 101-ben szolgált. Abt. 101-es, tovább gazdagítja a Tigris harckocsizó ászok örökségét.
 15. Johann Muller – 50 halálos áldozat (sPz. Abt. 502)
  • Kitüntetések: Lovagkereszt 10/23/44.

  Johann Muller 50 gyilkossága az sPz. Abt. 502, valamint a Lovagkereszt kitüntetése jól példázza legendás páncélosparancsnoki szerepét – a Tiger I ászát.

 16. Heinz Kramer – 50 gyilkosság (sPzAbt. 502)
  • Kitüntetések: Lovagkereszt 10/6/44.

  Heinz Kramer 50 halálos áldozata és a Lovagkereszt az sPzAbt. 502-es harckocsizó tigris ászként való alkalmasságát hangsúlyozzák.

 17. Alfredo Carpaneto – 50 gyilkosság (sPzAbt. 502)
  • Kitüntetések: Kereszt Lovagkereszt, 1945/28. 3.

  Alfredo Carpaneto figyelemre méltó 50 gyilkossága az sPzAbt. 502, amelyet lovagkereszttel ismertek el, a Tiger I-ben elért eredményeit mutatja be.

 18. Oberleutnant Mausberg – 50 kill (s.Pz. Abt. 505)Egy másik sikeres német tankvezető, Oberleutnant Mausberg lenyűgöző 50 killje az s.Pz. Abt. 505-ös ütközetben szerzett halálos áldozatai megalapozzák hírnevét, mint Tiger tank ász.
 19. Jurgen Brandt – 47 kill (sS.S.Abt. 101)Jurgen Brandt 47 killje, miközben az sS.S.Abt. 101-es tüzérségi ütegben elért sikerei aláhúzzák képességeit a Tiger Is.

A Tigris páncélos ászok öröksége

A Tigris I-es páncélos ászok kitörölhetetlen nyomot hagytak a második világháború történelmében

Bebizonyították, hogy az ügyesség, a bátorság és a megfelelő felszerelés jelentős különbséget jelenthet a csatatéren, különösen, ha a német erőknél játszanak. Tetteik a Tiger I mint háborús fegyver hatékonyságát és félelmetes hírnevét bizonyítják

Ahogy visszatekintünk ezeknek a harckocsiparancsnokoknak az eredményeire, fontos emlékezni arra, hogy nem voltak egyedül a sikereikben. Olyan elit egységek részeként működtek, mint az sPzAbt. 502 és az s.S.S.S.PzAbt. 101 Liebstandarte, amelyek a nagy teljesítményű Tiger I harckocsikkal voltak felszerelve. Ezek az egységek a II. világháború alatt a német hadigépezet alapvető alkotóelemei voltak, és jelentősen hozzájárultak azokhoz a csatákhoz, amelyekben harcoltak

A Tiger tankok ászai nemcsak a páncélos hadviselés mesteri elsajátítását bizonyították, hanem a világnak is megmutatták, hogy egy jól kiképzett és elszánt legénység milyen hatással lehet egy csata kimenetelére. Történeteik a II. világháború epikus páncélos csatáiban harcolók elhivatottságáról, ügyességéről és bátorságáról tanúskodnak

A hadtörténelem évkönyveiben a Tigris harckocsi ászok a Tigris I halálos hatékonyságának és azoknak a bátorságának bizonyítékaként állnak, akik ezeket az ikonikus harci gépeket üzemeltették

Teljesítményeik – gyakran elsöprő esélyekkel szemben – emlékeztetnek azokra a figyelemre méltó személyiségekre, akik a II. világháború menetét a keleti és a nyugati fronton alakították. Ezek a figyelemre méltó harckocsiparancsnokok megérdemlik tiszteletünket és emlékezetünket a küldetésük iránti rendíthetetlen elkötelezettségükért és a páncélos hadviselés történetéhez való kivételes hozzájárulásukért

További Legendás páncélos ászok, a hadtörténelem legjobb német harckocsiparancsnokaiért kattintson ide!

Commander

Commander, a passionate writer and historian, delves into the captivating world of tanks in World War II, uncovering their stories and honoring their indomitable spirit.
LinkedIn Twitter Tumblr

Elefant tank destroyer - Sdkfz 184 - Panzerjäger Tiger P heavy tank destroyer

Elefant Tankvadász

Jagdpanzer 38t SdKfz 138 2 Hetzer german tank destroyer of World War 2 Source

Hetzer vagy Jagdpanzer 38

The Best Tank of WW2 - Deep Analysis of Top Tanks of World War II - Detailed Look into the Tiger Heavy Tank Source

Best Tank of WW2

Nashorn Tank Destroyer SdKfz 164 Hornisse with 8.8 cm PAK

Hornisse Tankvadász: SdKfz 164 Nashorn

Alfred Großrock, top Panther ace of Germany in World War 2 on the commander's position

Legendás Páncélos Ászok

Sturmpanzer IV Brummbar

Sturmpanzer IV Brummbär

German Panzer III (Panzerkampfwagen III) Main Battle Tank

Német Panzer III (Panzerkampfwagen III)

Tiger P Tank by Ferdinand Porsche vk 45 01 P with 8 8 cm Gun

Tiger P Panzer Ferdinand Porschétól: vk 45.01 P

Im Westen, Panzer V (Panther), Image source: Bundesarchiv, Bild 101I-490-3270-06A / Stöpfgeshoff / CC-BY-SA 3.0

A Panzer V Párduc Tank

Who Won World War 2 and Who Lost Winners, Losers of WW2, Axis and Allies on map

Ki nyerte a Második Világháborút és ki vesztett?

Like us on Facebook!

Blogarama - Blog Directory

Don't Miss